Actualizați-vă browserul
Browserul utilizat nu mai este compatibil. Pentru a vă putea oferi experiența cea mai plăcută actualizați browserul actual cu unul mai nou.
Awareness icon Stimați clienți, site-ul nostru a fost actualizat. Bine ați venit la versiunea nouă a magazinului nostru.
Logare
(cont client)
Creați un cont
Introduceți adresa de email unde o să vă trimitem linkul pentru schimbarea parolei.
E-mail: Introduceți adresa de email unde o să vă trimitem linkul pentru schimbarea parolei.
Pe email a fost trimis linkul pentru schimbarea parolei, urmați instrucțiunile din email

Garanție și reclamații

 
Depunerea reclamației:

Formularul pentru reclamații se găsește aici: Formular pentru reclamații

 

Dacă aveți întrebări contactați-ne pe info@zondo.ro, sau la nr. de telefon.: +40 312 294 517

 
Preluarea bunurilor:

Cumpărătorul are obligația de a verifica pachetele la livrare, adică atât bunurile cât și ambalajul acestora, în prezența unui reprezentant al vânzătorului. În cazul detectării unor deteriorări a bunurilor sau a ambalajelor acestora, reprezentantul vănzătorului are obligația de a permite cumpărătorului înregistrarea despre amploarea și natura defectelor bunurilor, lucru care va fi confirmat și de reprezentantul legal al vânzătorului. Pe baza acestei înregistrări, livrate către vânzător, cumpărătorul are dreptul de a refuza preluarea bunurilor deteriorate sau poate confirma livrarea și preluarea bunurilor cu deteriorări, iar după aceasta cumpărătorul are dreptul de a reclama bunurile deteriorate la vînzător prin condițiile de reclamare stabilite. În cazul în care cumpărătorul refuză preluarea bunurilor deteriorate, toate costurile de returnare a bunurilor sunt suportate de vânzător. Despre acest lucru Vă rugăm să ne informați imediat fie prin email pe info@zondo.ro sau la nr. de telefon +40 746 914 221.

Vă rugăm să nu uitați să verificați numărul de pachete livrate, și să notați nr. pachetelor livrate în nota de expediere, care va fi semnată la preluarea bunurilor livrate de către curier. Acest lucru este necesar pentru situațile în care nu ar fi livrat un articol din setul complet comandat de cumpărător.

 
Condiții de garanție:

7.1. În cazul deteriorărilor bunurilor, care pot fi eliminate, cumpărătorul are dreptul ca deteriorăriile să fie înlăturate gratuit, în timp și mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine aceste defecte/ deteriorări fără întârzieri nejustificate față de cumpărător.

7.2. Cumpărătorul nu este obligat să înlăture deteriorăriile bunurilor livrate și are dreptul ca bunurile deteriorate să fie înlocuite cu altele noi, nedeteriorate, sau în cazul în care deteriorarea aparține doar de o anumită parte a produselor livrate, cumpărătorul are dreptul la înlocuirea acestor corpuri/articole, dacă costurile pentru eliminarea acestor deteriorări nu vor suporta costuri excesive în raport la prețul bunurilor sau gravitatea deteriorăriilor.

7.3. Vânzătorul are dreptul de a înlocui bunurile deteriorate cu bunuri nedeteriorate, dacă în acest fel nu va provoca dificultăți mari cumpărătorului.

7.4. În cazul deteriorării bunurilor, care nu pot fi îndepărtate și care impiedică în utilizarea corectă a bunurilor ca și produs fără deteriorări, cumpărătorul are dreptul la schimbul bunurilor sau la rezilierea contractului de cumpărare. Același drepturi se aplică cumpărătorului dacă deteriorăriile pot fi remediate, dar cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile nici după remediere sau datorită deteriorărilor multiple.

7.5. În cazul deteriorărilor care nu pot fi remediate, cumpărătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare prețului bunurilor.

7.6. Vânzătorul a înștiințat cumpărătorul despre drepturile sale în conformitate cu prevederile legii act. § 622 din codul civil (clauzele 7.1 - 7.3 din termenii comerciali) și despre drepturile care rezultă din secțiunea 623 din codul civil (clauzele 7.4 - 7.5 din termenii comerciali) prin plasarea termenilor și condițiilor pe subpagina relevantă a magazinului online a vânzătorului iar cumpărătorul are posibilitea de a le citi înainte de plasare a comenzii.

7.7. Vânzătorul este răspunzător pentru deteriorările bunurilor în conformitate cu reglementările valabile iar cumpărătorul este obligat să aplice reclamația sau vânzătorului sau persoanei desemnate. Informațiile despre persoanele desemnate și punctele de servis în timpul garanției dar și după expirarea garanției sunt furnizate pe partea din spate a documentului de garanție sau vânzătorul va oferi aceste informații cumpărătorului la cerere telefonică sau prin e-mail.

7.8. Pentru rezolvarea reclamațiilor se aplică politica de reclamare a vânzătorului, adică art. 7 din condițiile comerciale. Cumpărătorul a fost informat în mod corespunzător cu privire la procesul de reclamații și a fost informat despre condițiile și modul de reclamare a bunurilor inclusiv informații despre locul unde reclamația poate fi depusă și despre procesul reclamațiilor în perioada de garanție, în conformitate cu art. § 18 aliniat 1 legii nr. 250/2007 despre protecția consumatorului și modificarea legii consiliului național Slovac nr. 372/1990 Zb. despre delicte (mai departe doar "Legea") în timpul înainte de încheierea contractului de cumpărare, în așa fel încât condițiile comerciale să fie plasate de către vânzător pe subpagina aferentă a magazinului electronic și cumpărătorul are posibilitatea de a le citi înainte de plasarea comenzii.

7.9. Regulile de reclamație se aplică bunurilor achiziționate de cumpărător de la vânzător sub forma magazinului electronic pe pagina de internet a magazinului electronic al vânzătorului.

7.10. Cumpărătorul are dreptul de a solicita de la cumpărător în timpul perioadei de garanție, răspundere pentru deteriorările bunurilor cumpărate de la vânzător pentru care este responsabil producătorul, furnizorul sau vânzătorul.

7.11. În cazul în care mărfurile prezintă deteriorări, cumpărătorul are dreptul de a depune o plângere la sediul vânzătorului în conformitate cu prev. § 18 alin. (2) din lege prin livrarea bunurilor în incintele vânzătorului și furnizarea către vânzător a unei manifestări a dorinței cumpărătorului de a-și exercita dreptul în temeiul punctelor 7.1. la 7.5. ( în continuare "Anunțul privind reclamația") sub forma unui formular de revendicare completat, care este plasat pe subpagina respectivă magazinului online al vânzătorului. Vânzătorul recomandă ca bunurile să fie asigurate la trimiterea acestora. Livrările ramburs nu sunt preluate de către vănzător. Cumpărătorul este obligat în Anunțul privind revendicarea să furnizeze cu adevărat toate informațiile necesare, în special pentru a identifica cu precizie tipul și amploarea defecțiunii mărfurilor; cumpărătorul va indica, de asemenea, care dintre drepturile sale în temeiul art. 622 și 633 din Codul civil se aplică. Cumpărătorul are dreptul de a depune reclamația și persoanei autorizate de către producătorul bunurilor pentru a efectua reparații în garanție (în continuare doar "persoana desemnată"). Lista persoanelor desemnate este inclusă în cardul de garanție sau este trimisă cumpărătorului la cerere, de către vânzător.

7.12. Procedura de reclamare privind bunurile, care pot fi livrate vânzătorului începe cu ziua în care sunt îndeplinite cumulativ toate dintre următoarele condiții:

 

 • a) livrarea notificării de revendicare către vânzător
 • b) livrarea bunurilor revendicate de la cumpărător la vânzător sau persoanei desemnate sau livrarea documentației fotografice, dacă vânzătorul confirmă că documentația fotografică este suficientă pentru începerea procesului de reclamare.

 

7.13. Dacă subiectul reclamației este un produs care nu poate fi livrat vânzătorului în mod obiectiv sau care este încorporat în mod ferm, cumpărătorul este, pe lângă îndeplinirea condițiilor de la punctul 7.12 (a), condițiior comerciale obligat să ofere toată asistența necesară vânzătorul sau unei parte terțe desemnată de către vânzător, să efectueze inspecția mărfurilor revendicate. Procedura de reclamare a bunurilor, care nu pot fi livrate în mod obiectiv cumpărătorului sau care este ferm încorporat începe cu ziua examinării bunurilor în conformitate cu primlu aliniat. Cu toate acestea, în cazul în care vânzătorul sau o terță parte desemnată de acesta, în ciuda cooperării necesare furnizate de cumpărător, nu reușește să efectueze inspecția într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la data notificării cererii vânzătorului, procedura de reclamare începe cu data livrării Comunicării de intenție către vânzător.

7.14.Vânzătorul sau persoana desemnată eliberează cumpărătorului o chitanță pentru a revendica bunurile în forma adecvată aleasă de vânzător, sub formă de e-mail sau în formă scrisă.În cazul în care o reclamație este solicitată prin intermediul unei comunicări la distanță, vânzătorul trebuie să transmită imediat confirmarea cererii către cumpărător; dacă nu este posibilă livrarea chitantei imediat, aceasta trebuie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu cu o dovadă despre terminarea reclamației; cererea de confirmare a reclamației nu trebuie să fie livrată dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi revendicarea într-un alt mod.

7.15. Cumpărătorul are dreptul să decidă care dintre drepturile sale în concordanță cu prev. § 622 și prev. § 623 din Codul civil se aplică și, în același timp, este obligat să informeze imediat vânzătorul cu privire la decizia sa. Pe baza deciziei cumpărătorului, care dintre drepturile sale în prevederile art. 622 și prev. § 623 din Codul civil se aplică, este vânzătorul sau persoana desemnată de acesta obligată să determine modul de depunere a reclamației în conformitate cu prevederea. § 2 lit. m) din lege imediat, în cazuri mai complexe în termen de 3 zile de la începerea procedurii de reclamare, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a condiției bunurilor în termen de 30 de zile de la începerea procedurii de reclamație. După ce a fost stabilit modul în care este tratată reclamația, vânzătorul sau persoana vor soluționa imediat plângerea, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată mai târziu. Cu toate acestea, soluționarea reclamației nu poate depăși 30 de zile de la data revendicării. După expirarea termenului limită pentru soluționarea reclamațiilor, consumatorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a face schimb de bunuri pentru produse noi.

7.16. Garanția nu se aplică pentru deteriorările, despre care a fost notificat cumpărătorul la momentul încheierii contractului sau pe care trebuia să le cunoască în lumina circumstanțelor contractului.

7.17. Vânzătorul, în loc să înlăture defectul, poate înlocui întotdeauna produsul defect cu altul care nu este defect, dacă acest lucru nu provoacă cumpărătorului dificultăți serioase.

7.18. Vânzătorul nu este responsabil pentru deteriorările bunurilor în următoarele cazuri:

 

 • a) dacă cumpărătorul nu își exercită dreptul la răspunderea vânzătorului pentru deteriorări până la sfârșitul perioadei de garanție,
 • b) dacă bunurile sunt deteriorate mecanic de către cumpărător,
 • c) dacă defecțiunea este cauzată datorită utilizării bunurilor în condiții necorespunzătoare, de mediu, de umiditate, materiale chimice și mecanice folosite,
 • d) dacă defectul este cauzat de tratarea sau întreținerea necorespunzătoare, sau neglijența îngrijirii bunurilor,
 • e) dacă defectul mărfurilor a fost cauzat de deteriorarea mărfurilor prin încărcare sau utilizare excesivă, contrar condițiilor stabilite în documentație sau în principiile generale ale utilizării uzuale a mărfurilor,
 • f) dacă defectul este cauzat de deteriorarea bunurilor prin evenimente ireversibile și / sau neprevăzute,
 • g) dacă defectul mărfurilor a rezultat din deteriorarea bunurilor prin distrugere accidentală și deteriorare accidentală,
 • h) dacă defecțiunea este cauzată de interferențe neprofesionale, daune din cauza apei, incendiu, electricitate statică sau atmosferică sau orice alt act de forță majoră,
 • i) dacă defectul este cauzat de o interferență cu aceste bunuri, a unei persoane neautorizate.

 

Dacă livrarea nu este completă sau în cazul unui defect aparent pe care cumpărătorul l-ar fi putut identifica verificând expediția la livrare, dar despre care cumpărătorul nu a notificat imediat vânzătorul, acest tip de reclamații pot fi recunoscute doar în cazul în care cumpărătorul dovedește că defectele reclamate au fost deja prezente la livrare.

 

7.19. Vânzătorul este obligat să proceseze și soluționeze reclamația prin una dintre următoarele posibilități

 • a) predarea bunurilor reparate
 • b) schimbul de bunuri
 • c) returnarea prețului de achiziție a bunurilor
 • d) plata unei reduceri corespunzătoare din prețul bunurilor
 • e) solicitare scrisă, trimisă de vânzător către cumpărător, despre preluarea articolelor reclamate de către cumpărător, după soluționarea reclamației acestora.
 • f) respingere justificată a reclamației

 

7.20. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data livrării bunurilor, cu excepția cazurilor specifice în care perioada de garanție este specificată altfel.

7.21. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp în care cumpărătorul nu a putut utiliza bunurile, datorită procesului de reclamare.

7.22. Dispozițiile privind reclamațiile acoperă numai defectele enumerate în Nota reclamației de revendicare și în recunoașterea reclamațiilor în conformitate cu secțiunea 7.14. din condițiile comerciale.

7.23. Cumpărătorul are dreptul de a solicita revendicarea unui defect după ce și-a exercitat dreptul și a cerut vânzătorului să înlăture defectul bunurilor în conformitate cu punctul 7.1. din condițiile comerciale. Dacă cumpărătorul a folosit acest drept, indiferent de rezultatul soluționării reclamației, nu este din nou eligibil pentru reclamarea aceluiași defect unic (nu un defect de același gen).

7.24. Prevederile art. 7 din condițiile comerciale nu se aplică pentru subiectele care nu îndeplinesc definiția consumatorului din preved. § 2 lit. a) a legii.

7.25. Perioada de garanție începe cu ziua preluării bunurilor de către cumpărător.

 

Cel mai mare eshop
cu mobilă
Livrare gratuit peste
1 000 lei
41 333 buc
mobilier pe stoc
Returnarea produselor
până în 60 de zile
Achiziție sigură
Confidențialitatea voastră este importantă pentru noi
Cookies vă economisesc deasemenea timp deoarece ajută în identificarea și sugesția rapidă a produselor dorite. Conform modului de utilizare a site-ului nostru, personalizăm conținutul și afișăm cele mai relevante produse. Acceptarea acestora, prin butonul "Sunt de acord", înseamnă acordul dvs. cu utilizarea tuturor cookies și totul rămâne precum ați fost obișnuiți.
Luați un cookie (prăjitură) și simțiți-vă ca și acasă
Cookies necesare
Cookies necesare
Cookies sunt necesare pentru funcționarea site-ului nostru.
Cookies pentru marketing
Cookies pentru marketing
Cookies sunt folosite pentru analizarea vizitatorilor site-ului nostru. Datorită acestora atât noi precum și partenerii noștrii vă putem prezenta produse relevante personalizate pe baza comportamentului, preferințelor și a achizițiilor voastre.
Cookies statice
Cookies statice
Cookies ne ajută să întelegem modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru. Aceste cookies sunt anonimizate și nu pot fi atribuite specific unui vizitator
Cookies funcționale
Cookies funcționale
Cookies îmbunătățesc confortul utilizatorului și ne ajută în salvarea alegerilor voastre de bază.